Educational programs of Telašćica-for children - Adamo Travel Dugi otok

Zahvaljujući svojem iznimno vrijednom biljnom i životinjskom svijetu, geološkim i geomorfološkim fenomenima, vrijednim zajednicama morskog dna i zanimljivom arheološkom nasljeđu Telašćica je 1980. godine proglašena zaštićenim područje, a 1988. godine dobiva status Parka prirode.

Stalnim porastom broja posjetitelja javlja se i potreba razvoja javne posjetiteljske infrastrukture na području Parka priorde Telašćica. U svrhu toga izgradio se Interpretacijsko-posjetiteljski centar Grpašćak čiji je cilj podizanje znanja i svijesti krajnjih korisnika o prirodnim vrijednostima Parka i značaju zaštite prirode s naglaskom na održivi razvoj lokalne zajednice.

Park prirode Telašćica bogatstvom biološke i krajobrazne raznolikosti te bogatom kulturnom baštinom, na polju edukacije može ponuditi edukativne programe. Edukativni programi nastali su zbog želje da djeca iz Parka odlaze s iskustvom koje se ne temelji samo na razgledavanju i slušanju, a provedba bi se radila kroz radionice. Radionice će djeci omogućiti da promatraju, istražuju, opisuju, stvaraju, kritički prosuđuju, uspoređuju i zaključuju.

Edukativni programi vezani su uz ptice Telašćice i fosile.

Za svaku radionicu su pripremljene prezentacije samo s osnovnim sadržajima koje će djeca usvojiti jer se veći dio rada odnosi na praktični dio. Pripremljene su različite slikovnice, bojanke, igre na pametnoj ploči, igre koje uključuju fizičku aktivnost djece, izrada suvenira s raznim materijalima koje djeca uzimaju za uspomenu, odlazak u prirodu i sl.

CILJ RADIONICA je upoznati djecu s pticama i fosilima PP Telašćica i njihovim osnovnim karakteristikama.

Za dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

Send inquiry

Your adventure on Dugi otok begins here. Fill out the contact form and send an inquiry.